Obec Lípa www.obeclipa.cz/

MŠ Lípa www.mslipa.cz/

Šance pro život www.stacionar.cz