Manželé Fuksovi, Šarovy - Bojler

Obec Lípa finanční dar 10000,- Kč