Bílková Halina

Bílková Halina

Myšlenka vrátit se ke kořenům tj. ke zvířatům, přírodě a dělat dobré věci /né, že bych je do té doby nedělala/ se zrodila v mé hlavě v roce 2012. Ihned jsem si ten můj sen - vizi napsala na papír a po malých krůčcích jsem začala pracovat na realizaci mé myšlenky. Měla jsem také napsané, se kterýma lidma bych chtěla své sny plnit a stalo se to, co jsem si přála, máme sdružení.

Touha pomáhat mně doprovází po celý můj život, jak dítě odrostlo a šlo svojí cestou, začala jsem se aktivně věnovat dobrovolnictví. Začala jsem u seniorů, dávalo mi to ohromnou energii a radost. Mé babičky byly kouzelné, milé a moudré stářím. Bylo to moc fajn. Teď většinu svého času trávím na ranči, kde máme různé aktivity s využitím koní, tak to dobrovolnictvíjsem pověsila prozatím "na hřebík", z nedostatku času. Jinak jsem velkým milovníkem zvířat, především psů, koní a koček.